Ґрамші сьогодні - Конференція • 8 листопада 2014 • Київ

"РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ, БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!"Ґрамші сьогодніКонференція • 8 листопада 2014 • Київ
Запрошуємо до участі у науково-практичній конференції, присвяченій теоретичній спадщині італійського мислителя-марксиста Антоніо Ґрамші (1891-1937), якому ми завдячуємо розвитком так понять, як «геґемонія», «громадянське суспільство», «пасивна революція», «цезаризм» тощо. У «В’язничних зошитах», писаних у тюрмі, куди автора запроторили по встановленню фашистського режиму в Італії, заснов-ник компартії спробував переосмислити деякі важливі положення марксизму як революційної теорії. На тлі поразки революції у Західній Европі він поставив питання про значення держави, культури й інтелєктуалів для орґанізації панування (геґемонії) у капіталістичному суспільстві, а також для підготовки та здійснення у цьому суспільстві революційних перетворень.
Орґанізатори очікують, що на конференції буде обговорено теми, актуальні і для України, а саме:

•    «Державець» Макіявеллі та «Сучасний Державець» Ґрамші;
•    «Сучасний Державець» як спільнота орґанічних інтелєктуалів;
•    Інтеґральна держава, громадянське суспільство та геґемонія;
•    Боротьба за владу та її утримання в умовах орґанічної кризи;
•    Національно-народний рух як рух за докорінне перетворення суспіль-ства;
•    Трансформізм, цезаризм, бонапартизм, фашизм як форми орґанізації панування у сучасному капіталістичному суспільстві.

Заявки на участь у конференції просимо надсилати до 17 жовтня 2014 року Олегу Вострих на ел. пошту: energi@bk.ru або Роману Тисіvpered.word-press.com@gmail.com. У заявці треба зазначити назву пропонованої доповіді, коро-теньку анотацію (200-300 слів), ім’я та прізвище доповідача, місце проживання і членство в орґанізації (не обов’язково). Орґанізатори мають обмежені кошти для компенсації вартости проїзду та проживання у Києві, але зобов’язуються компенсу-вати витрати на проїзд і проживання у разі запрошення на конференцію як допові-дача.
На конференції буде представлено перший український переклад вибраних записів із «В’язничних зошитів». Оскільки книжка буде готова до конференції, її мо-жна замовити в організаторів — у паперовому чи елєктронному вигляді — вже те-пер, надіславши листа Олегу Вострих на пошту: energi@bk.ru або Роману Тисіvpered.wordpress.com@gmail.com. Книжка розповсюджуються безкоштовно.
Конкретний час і місце проведення конференції буде оголошено додатково.
Орґанізатори конференції — ГО «Вища школа професійної політики» за під-тримки Фонду Рози Люксембурґ.